Skip links

Aanleg helofytenfilter

Een helofytenfilter is het meest toegepaste natuurlijke zuiveringssysteem. Het bestaat uit een plantenfilter met lava en substraat, waar het vervuilde water langzaam door naar beneden zakt en waar bovenop moeras/waterplanten groeien, die zorgen voor de zuivering van het water. Op een vakantiepark hebben wij een dergelijke helofytenfilter aan mogen leggen met als doel het borgen van de kwaliteit van het zwemwater op een natuurlijke manier én het vergroten van de biodiversiteit.