Skip links

Groen-blauw schoolplein

Schoolplein vergroenen
Van oudsher bevatten schoolpleinen vaak tegels en speeltoestellen van onnatuurlijke materialen. DOOR Groen helpt graag bij het herinrichten volgens de hedendaagse eisen en wensen. Wij adviseren altijd om een schoolplein te vergroenen. We voegen groene elementen zoals bosjes, gras, boomstammen en zand toe. Want door verschillende planten, materialen en ondergronden te gebruiken, creëren we een speelplek die kinderen de ruimte biedt om spelenderwijs te leren en te ontdekken. Maar ons werk stopt niet na het aanleggen van het schoolplein. Ook voor het periodiek onderhoud van het schoolplein is DOOR Groen de juiste partner.

Groen-blauw schoolplein
Met een groen-blauw schoolplein gaan we nog een stapje verder. Een groen-blauw schoolplein is klimaatbestendig en daarmee klaar voor de toekomst. DOOR groen heeft ruime ervaring in de verschillende fases die doorlopen moeten worden om een groen-blauw schoolplein te realiseren. Denk aan advies en ontwerp, maar ook aanleg en onderhoud. En dat alles in samenspraak met de school, want de eindgebruiker staat altijd centraal!

Wat is een groen-blauw schoolplein?
Een groen-blauw schoolplein is een natuurlijk schoolplein, waar maatregelen zijn genomen tegen de extremen van het veranderende klimaat. We zorgen dat regenwater kan infiltreren in de bodem en koppelen het hemelwater af om het riool te ontlasten tijdens heftige buien. Ook voorkomen we hittestress met meer en grotere beplanting. Het plein wordt minder heet en bomen en struiken zorgen voor schaduw. De diversiteit in beplanting zorgt daarnaast ook nog voor meer biodiversiteit! Een groen-blauw schoolplein is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor opgroeiende kinderen. De natuurlijke omgeving draagt namelijk bij aan de gezondheid, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Contactgegevens DOOR Groen

Wij helpen

je graag!

Wil je een afspraak maken met een van onze collega’s? Of zoek je meer informatie over onze groendiensten? Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon of e-mail.

Telefoon
085 - 782 5680

Email
contact@doorgroep.nl

Adres
Pannenberg 10
5951 DM Belfeld

Telefoon
085 - 782 5680

Adres
Pannenberg 10
5951 DM Belfeld